Licitación Contrato Servizos Xestión de Instalación e Actividades do Pavillón Municipal

Prescricións Técnicas para a prestación do sevizo de xestión de instalacións e activades do pavillón municipal en Vedra.

Anuncio mesa contratación

Prego Cláusulas Administrativas

Prego Condicións Técnicas

Cadro Actividades

Persoal a Subrogar

Anuncio Licitación

Anuncio adxudicación

Anuncio formalización contrato

 

Imaxe: