Licitación Contrato Servizos Xestión de Instalación e Actividades do Pavillón Municipal

Prescricións Técnicas para a prestación do sevizo de xestión de instalacións e activades do pavillón municipal en Vedra.

*Anuncio mesa contratación

*Prego Cláusulas Administrativas

*Prego Condicións Técnicas

*Cadro Actividades

*Persoal a Subrogar

*Anuncio Licitación

Imaxe: