Grupos políticos

A actual composición do pleno municipal de Vedra está orixinada polos resultados das derradeiras eleccións municipais celebradas no ano 2015. 

 


GRUPO MUNICIPAL DO PP

Carlos Martínez Carrillo

Alcalde-Presidente

Manuel Costa Carneiro

Voceiro suplente

Margarita Devesa Cardelle

 

Rogelio Lema Mougán

Voceiro

María Jesús Piñeiro Caldelas

 

Enrique Vázquez Martínez

 

Juan Manuel Cernadas Méndez

 

 

GRUPO MUNICIPAL DO PSdeG-PSOE

Beatriz Amenal Junquera

Voceira

Ramón Manuel Lago Lestón

 

María del Pilar Pereiro Rey

 

Eugenio Barreiro Gomez

 

GRUPO MUNICIPAL DO BNG

José Antonio Pose Rodríguez

Voceiro

Roberto Castro Rocamonde