Grupos políticos

A actual composición do pleno municipal de Vedra está orixinada polos resultados das derradeiras eleccións municipais celebradas no ano 2015. 


GRUPO MUNICIPAL DO PP

Carlos Martínez Carrillo

Alcalde-Presidente

Manuel Costa Carneiro

Voceiro suplente

Margarita Devesa Cardelle

 

Rogelio Lema Mougán

Voceiro

María Jesús Piñeiro Caldelas

 

Enrique Vázquez Martínez

 

Juan Manuel Cernadas Méndez

 

GRUPO MUNICIPAL DO PSdeG-PSOE

Beatriz Amenal Junquera

Voceira

Ramón Manuel Lago Lestón

 

María del Pilar Pereiro Rey

 

Eugenio Barreiro Gomez

 

GRUPO MUNICIPAL DO BNG

José Antonio Pose Rodríguez

Voceiro

CONCELLEIRO NON ADSCRITO

 

Roberto Castro Rocamonde

Voceiro