Bases reguladoras para a selección de persoal

O concello de Vedra publica as Bases reguladoras para a selección de persoal mediante a constitución dunha bolsa de emprego público temporal.

Bases Reguladoras 

Instancia de solicitude