Convocatoria 2017 de subvencións para actividades deportivas