Bolsa emprego público temporal

Lista Definitiva

Lista Admitidos-Excluidos Bolsa de Emprego

Resolución Aprazamento

Bando

Anuncio BOP

Bases

Resolución integrantes tribunal e datas exame Monitor Tempo Libre

Acta de constitución e comisión de selección e baremación

Acta de baremación

Resolución Integrantes Tribunal e Datas Exames PC-LIXO

Acta de Constitución e Baremación PC-LIXO

Mediante acordo da Xunta de Goberno Local, en sesión celebrada con data once de maio de dous mil dezasete, aprobáronse as bases reguladoras do proceso de selección de persoal laboral mediante a constitución dunha bolsa de emprego público temporal.

 

Imaxe: