Subministración de furgón e furgoneta

Licitación  contratación da subministración dun furgón para o persoal  de servizos varios municipais e unha furgoneta para a brigada verde municipal

 

 

 

Anuncio

Prego cláusulas administrativas

Prego de prescricións técnicas

Apertura das Plicas

Adxudicación

Formalización contrato