Ampliación da rede de sumidoiros en Laraño e Galegos

Ampliación da rede de sumidoiros en Laraño e Galegos mediante procedemento aberto con multiplicidade de criterios de valoración.