Convocatoria probas CELGA

A Consellería de Cultura,  Educación e Ordenación Universitaria convoca probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2017.

Máis información:

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170404/AnuncioG0164-290317-0001_gl.html