Bases reguladoras de programas de subvencións da Deputación de A Coruña