Tícket eléctrico social de Galicia

A Consellería de Economía, Emprego e Industria convoca subvencións para o pago de parte da factura eléctrica a través do tícket eléctrico social de Galicia.
A finalidade desta convocatoria e subvencionar parte da factura eléctrica ás unidades de convivencia con menores ou discapacitados cuxos ingresos totais da unidade de convivencia non superen 1,5 veces o IPREM (9.585,19 €/ano). 
Os gastos subvencionables serán as facturas de electricidade (IVE incluído) cuxo período de lectura estea comprendido entre o 1 de xullo 2016 e o 30 de xuño do 2017 

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 15 de xullo de 2017

Máis información en  http://economiaeindustria.xunta.es/

Imaxe: