Plan Único de Concellos (POS+2017)

Asfaltado de viais municipais en San Xián, San Fins, Ponte Ulla e outros.

Anuncio

Proxecto

Cadro Características do Contrato

Apertura plicas

Apertura sobre C

Anuncio adxudicación

Imaxe: