Actualidade municipal

Novas

Bases contratación Técnico/a - Axente Turismo

É obxecto da presente convocatoria a contratación, na modalidade de Contrato Temporal por obra ou servizo a xornada completa dunha praza de técnico/a-axente de turismo por un período de 4 meses, subvencionado pola Deputación Provincial de A Coruña, a través do Programa DP0029/2016 a concellos de menos de 50.000 habitantes para o financiamento do gasto de persoal das oficinas

Páxinas