Actualidade municipal

  • Os Bolechas na maquina do tempo

    Máis de 120 nenos e nenas de Vedra disfrutaron coa actuación de Os Bolechas na máquina do tempo, un programa da Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia para a Dinamización do Galego.

    Ler máis

Novas

Declaración de bens e actividades presentadas polos concelleiros

De acordo co establecido no artigo 75.7 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, dáse publicidade á presentación das declaracións sobre bens patrimoniais e declaracións sobre causas de posible incompatibilidade e actividades que proporcionen ou poidan proporcionar ingresos económicos, por parte de todos os concelleiros cesantes e entrantes deste con

Páxinas