Actualidade municipal

  • Festa dos maiores de Vedra

    Pouco sol pero moi bo ambiente nesta cita anual cos maiores de Vedra que ano tras ano se xuntan para celebrar unha comida de confraternidade con musica en directo.

    Ler máis

Novas

Exposición pública padrón fiscal da taxa de sumidoiros

Aprobado inicialmente pola Xunta de Goberno Local o padrón fiscal da taxa por rede de sumidoiros correspondente ao ecercicio 2015, en virtude do acordo 4º.2 adoptado na sesión celebrada o día 25/03/2015, exponse ao público nas oficinas xerais do Concello durante o prazo dun mes, contando a partir do día seguinte ao da publicación do presente edicto no BOP, para os ef

Exposición pública do padrón fiscal da taxa de lixo

Aprobado inicialmente pola Xunta de Goberno Local o padrón fiscal da taxa por actividades e servizos relacionados coa hixiene pública correspondente ao exercicio 2015, en virtude do acordo 4º.1 adoptada na sesión celebrada o día 25/03/2015, exponse ao público nas oficinas xerais do Concello durante o prazo dun mes, contando a partir do día seguinte ao da publicación